Inleiding

In 2009 hebben een aantal vooruitstrevende mensen uit de wijk Lindenheuvel in Sittard-Geleen, de handen in elkaar geslagen, en is men aan de slag gegaan met het idee om in Sittard-Geleen een rockfestival te organiseren. Het idee bleek meer dan levensvatbaar en er is een stichting in het leven geroepen die zich als doel heeft gesteld, het festival tot een bekend en jaarlijks terugkerend spektakel te maken.

De naam was al snel gekozen: “Koempelrock”. Het refereert aan een stuk traditie in de Westelijke Mijnstreek m.b.t de mijnwerkerscultuur. De “koempels” van stichting Koempelrock zijn verenigingsmensen: zij kennen de stad als hun broekzak en hebben ruimschoots ervaring opgedaan met het organiseren van de meest uiteenlopende activiteiten.

In 2010 was de 1e editie van Koempelrock, “Tribute to…” een feit. De vele positieve reacties na het succes van de eerste avond hebben het enthousiasme alleen maar verder aangewakkerd.

Koempelrock is hierna van 1 avond in 2010, naar 2 avonden gegaan in 2011 en in 2012 naar een driedaags evenement.

In 2014 keerde Koempelrock terug naar de oude locatie; Sportpark Lindenheuvel. Er kwam een kleine tent voor de tappunten en een overdekt podium. De rest werd open-air; geen tent meer. Zo wilde men de sfeer van het festival verhogen en dat is gelukt. In 2015 werd de vrijdag vrijgemaakt voor een Dance event; Pillar. Dit werd gelijk een groot succes. Ook in 2019 wordt voor deze opzet gekozen. Vrijdag Pillar en zaterdag Koempelrock.

De wijk Lindenheuvel in de Gemeente Sittard-Geleen staat bekend als een hechte gemeenschap, waar men graag de handen in elkaar slaat als het gaat om samen te werken aan een bijzonder evenement, dat het imago van de wijk en de stad in het algemeen ten goede komt.

Pillar heeft zich in 4 jaar goed bewezen en het streven is om in 2019 wederom te gaan knallen met nog grote namen. Met spetterende optredens van de live bands die al te zien waren op vorige versies van Koempelrock is de toon gezet, en wordt er gestreefd naar een Koempelrockfestival van allure met bekendheid alom! Beide festivals streven hiernaar en niet alleen in de Gemeente Sittard-Geleen, maar in de gehele Westelijke Mijnstreek en het liefst ver daarbuiten (denk hierbij aan de Euregio).

Huidige status

Tien jaar ervaring van de mensen achter de schermen maakt dat de organisatie nu als voordeel heeft dat de opzet steeds professioneler van aard wordt en divers, getuige de geboorte van het Dance event Pillar. Er wordt veel tijd geïnvesteerd in de organisatie van zowel het Pillar Dance festival alsook het Koempelrock festival. Er is toenadering gezocht met Jong Nederland, Scouting Don Bosco en Scouting Christiaan de Wet om de entree van het festival een “Mijn” uiterlijk te geven (Pilaar en Koempel). Daarnaast is hen gevraagd om spellen voor de jeugd te organiseren op grote en kleine schaal. Tevens is toenadering gezocht tot Schildersgroep ’t Kweske; een schildersgroep bestaande uit verstandelijk gehandicapten. De bedoeling is om voor deze groep een expositieruimte ter beschikking te stellen, zodat hun kunst door alle bezoekers bewonderd kan worden. Tevens is de organisatie op zoek naar andere kunstvormen welke passen in de multiculturele sfeer die zowel Pillar als Koempelrock graag wil uitstralen. Op deze manier zullen de festivals uitgroeien tot een uniek spel-, kunst- en muziekgebeuren, multicultureel, wat zijn weerga in de Gemeente Sittard-Geleen, de Westelijke Mijnstreek en zelfs de Euregio niet kent.

Het toegenomen aantal bezoekers en de enthousiaste reacties via internet e.d. laten zien dat het muziekevenement zeer goed wordt ontvangen. Pillar en Koempelrock staan voor een avond van gezelligheid, goed gekozen acts/bands, een hapje en een drankje en ….. “vuurwerk”.

Dankzij de inzet van de werkgroepen, het bedrijfsleven en de middenstand, de hulp van vele vrijwilligers uit het plaatselijke verenigingsleven en een sterk groeiend publiek vanuit verschillende uitvalhoeken, is zowel Pillar als Koempelrock geworden tot wat het nu is.