Stichting Koempelrock is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Vanaf 1 januari 2014 is het voor ANBI-organisaties wettelijk verplicht een aantal gegevens online te plaatsen.

Statutaire naam: Stichting Koempelrock

Algemeen bekend als: Koempelrock

RSIN: 823162576

Bezoekadres /Postadres:

Tulpenlaan 10
6163 EJ Geleen 

STATUTAIRE DOELSTELLING:

Het doel van de Stichting is het jaarlijks organiseren van een rock festival

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN:

Het jaarlijks organiseren van het rockmuziek festival Koempelrock en Dance Event Pillar Festival!

BESTUURDERS

Theo Penders (voorzitter)
Paul Liska (secretaris)
René Peeters (penningmeester)
John Janssen (bestuurslid)
Jos Stevens (bestuurslid)

BELONING

Het bestuur ontvangt geen enkele geldelijke beloning in welke vorm dan ook.

DOCUMENTEN:

Beleidsplan
Kolommenbalans